Zaloguj się:  

Polityka PrywatnościAdministrator serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl, którym jest RD Badania Kliniczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-930) przy ul. Jana III Sobieskiego 66/47, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie ich zgodnie z poniższymi zasadami. 

Anonimowość: 

Użytkownicy korzystający z serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, lub dokonają działań właściwych dla konkretnych usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV), z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione Pracodawcom zarejestrowanym w Serwisie chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika, co jest możliwe po spełnieniu wymogów serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl, zgodnie z jego zasadami. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.


W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Poza celami, którym służy serwis BadaniaKlinicznePraca.pl, administrator serwisu zbiera informacje o Użytkowniku w następujących celach:
  • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników,
  • personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl,
  • zapobieganie problemom, jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl,
  • wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl lub jego partnerów.

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie BadaniaKlinicznePraca.pl

Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora (adresu e-mail) i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres : bok@badaniaklinicznepraca.pl lub pocztą tradycyjna na adres: RD Badania Kliniczne Sp. z o.o., 02-930 Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 66/47. Rejestracja w serwisie BadaniaKlinicznePraca.pl jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.


Ochrona danych

Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie BadaniaKlinicznePraca.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.


Statystyka

Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych, a także Administrator na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.


Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników serwisu BadaniaKlinicznePraca.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: bok@badaniaklinicznepraca.pl lub pisemnie do Administratora na adres: RD Badania Kliniczne Sp. z o.o., 02-930 Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 66/47.


Wykorzystanie „ciasteczek”

„Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach serwisu. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „ciasteczek”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis funkcje, to rekomendujemy pozostawienie tej możliwości. Użytkownik ma możliwość wyłączenia zapisywania „ciasteczek”, co uniemożliwi jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku. Korzystanie z wyszukiwarki ofert pracy i aplikowanie nadal będzie w pełni dostępne. Użytkownik nie będzie jednak miał dostępu do swoich ulubionych ofert ani historii wyszukiwań.


Wyjaśnienie użytych pojęć:

  • log systemowy - jest to informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.
  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.